‘Zijn jullie een zorgschool?’. De journaliste heeft maar twee vragen voor haar onderzoekje naar particuliere scholen: wat is de openingsdatum en zijn jullie een zorgschool? De eerste vraag is gemakkelijk te beantwoorden, de tweede wat lastiger. Wat is een zorgschool? En zijn we een particuliere school?

Particuliere school of burgerinitiatief?

Het roept voor mij altijd wat moeite op als LIFE! een particuliere school worden genoemd. Dat zijn scholen waar ouderbijdragen van 10.000 euro of meer normaal zijn. Ik zie ons meer als een groep ouders en leraren met lef, die met elkaar ander onderwijs willen vormgeven. Het B3-kader voor onbekostigde scholen, waar ook particuliere scholen onder vallen, biedt daartoe de mogelijkheid. We draaien inderdaad op ouderbijdragen, maar zijn ook op zoek naar andere financieringsbronnen, om dit onderwijs voor een zo breed mogelijke groep toegankelijk te maken.

Het is tijd voor verandering in het onderwijs, daar is iedereen het wel over eens. We hoorden het bij The Challengede dag voor LIFE! van start gingDeskundigen geven het aan, de stakingen van het afgelopen jaar zie ik als signalen, sprekers bij TedxAmsterdamEd noemen het. Wij bieden ander onderwijs. Geen wonder dat er steeds belangstelling is vanuit de journalistiek.

Wat is een zorgschool?

‘Wat versta je onder zorgschool?’, vraag ik. ‘Nou ja, ik weet het niet. Maar er zijn steeds meer leerlingen met problemen op school, die volgens ons naar particuliere scholen gaan. Kunnen jullie daar dan wel wat mee?’

‘We zijn geen school voor bijzonder onderwijs, als dat je vraag is. Wij bieden ander onderwijs, waarin het kind centraal staat. In onze visie is leren natuurlijk en als je kinderen de ruimte geeft vinden ze daarin hun weg wel. Bij de jongsten, die al vanaf het begin hier op school zijn is dat goed te zien. Er komen inderdaad ook zij-instromers binnen, vanuit het regulier onderwijs. Zij hebben vaak wel enige tijd nodig om hun draai te vinden. We hebben daar mooie voorbeelden van gezien. En soms lukt het niet en kijken we verder naar wat wel bij hen past’.

Is er ook wel eens uitstroom naar speciaal onderwijs?’ Ja, dat is wel eens gebeurd.

Zorg: ‘care’ of ‘worry’?

De vraag houdt me na het gesprek nog even bezig. Ja, er is veel ‘care’ binnen ons onderwijs. En natuurlijk is dat er ook binnen het reguliere onderwijs: je kiest voor dit vak omdat je van mensen houdt. Binnen het reguliere onderwijs is het daarnaast ook noodzaak het tempo van de groep bij te houden. Er ontstaan ‘worries’ voor kinderen die te snel of te langzaam gaan. Er ontstaat een ‘gat’ in de leerlijn. Deze zorg hebben wij niet: als je je eigen leerweg volgt kent jouw weg haar eigen verloop.

Leren vanuit vertrouwen, dat is de weg die we volgen.