Verandering

‘Onderwijs is het meest krachtige middel dat je kunt inzetten om de wereld te veranderen’

Nelson Mandela

We leven in een wereld die snel verandert. ‘Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Een zinnetje uit de reclamewereld, maar veel breder toepasbaar. Worden bestaande structuren voldoende aangepast op veranderende omstandigheden en nieuwe doelstellingen? Als dat niet het geval is, zal al snel getwijfeld worden aan de zingeving ervan. Zingeving is essentieel voor het voortbestaan van sociale systemen. Zingeving kan daarmee ook drijfveer zijn voor het opbouwen van nieuwe sociale systemen.

Democratisch onderwijs

‘Wat is democratie? Op school word je verteld over het kabinet, de eerste en tweede kamer, verkiezingen. Je leert de namen van de ministers van het kabinet op dat moment uit je hoofd en dat is het dan. Dat is cognitieve kennis. Nederlanders hebben geen democratische vaardigheden meer’

Uitspraak op bijeenkomst over Doe-democratie

Binnen het onderwijs is al tijden een roep om verandering. Ervaren mensen nog voldoende zingeving binnen de huidige structuur van het onderwijs? Schooluitval, stakingen, onvoldoende leerkrachten – zijn het signalen dat het tijd is voor verandering?

Veranderen is doen. Binnen Nederland is er ruimte voor burgerinitiatieven. Sinds het begin van de 21e eeuw is daaruit het democratisch onderwijs ontstaan. Een andere manier van onderwijs, waarbinnen de persoonlijke leerweg centraal staat. Ik heb de ontwikkeling op afstand gevolgd, tot ik in 2012 nader kennismaakte met deze vorm van onderwijs.

‘Als er in iedere school één kind is dat beter tot zijn recht komt op een democratische school dan op een reguliere school, dan is er in elke regio behoefte aan zo’n school’

Marieke van Soest

Vanuit deze veronderstelling ben ik op onderzoek gegaan in de Zaanstreek en later met anderen in de regio Amsterdam Zaanstreek Waterland. Dit heeft geleid tot de start van LIFE! Als medeoprichter ben ik sinds 2015 actief op deze school.

Verandering in beeld

Met de opkomst van de digitale fotografie is ‘beeld’ een belangrijke universele taal geworden. ‘Verandering in beeld’ en ‘Oog op Zaandam’ zijn een aantal projecten waarin ik fotografie heb toegevoegd aan mijn activiteiten. Monitoring, informeren en mensen in verbinding brengen via beeld en social media. Met deze extra projecten ben ik gestopt. Beeld als middel neem ik wel mee binnen mijn andere projecten.