Teamwork

`Een geheel dat als geheel functioneert door de onderlinge afhankelijkheid van de delen noemen we een systeem` W. Buckley

In een time-out ga ik uit van de systeembenadering. Wat zijn de doelen waaraan gewerkt wordt, wat is jouw rol daarin? Waar treedt stagnatie op? Vaak betekent dit aansluiten bij de uitvoering: daar wordt gewerkt aan realisatie van de doelen en komen knelpunten vaak duidelijk in beeld. Wat is nodig op welke plek in de organisatie om die knelpunten aan te pakken?

Het geheel is meer dan de som der delen

Elke rol in het werkproces heeft zijn functie. Als er onvoldoende afstemming is tussen de verschillende onderdelen kunnen er knelpunten ontstaan.
In top-down gestuurde organisaties is de toevoer van informatie ‘van onderaf’ niet altijd voldoende geregeld. Platte organisaties met zelfsturende teams vragen een andere houding van zowel uitvoerenden als managers. Van angst naar vertrouwen, van beheersen naar beheren, samenwerken vanuit diverse rollen, meer eigen verantwoordelijkheid.

Kies voor een time out. Wat is nodig voor jou, als team, binnen de organisatie, tussen organisaties? Waar sta je nu, waar liggen ontwikkelpunten? Welke vaardigheden zijn nodig? Wat is een effectieve structuur van de organisatie?
Mijn insteek kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Individueel, als team, tussen afdelingen of tussen organisaties. Mijn inzet kan zowel die van procesbegeleider zijn als van wisselspeler.